Förbundets budget låg på omkring 1 miljard kronor, både för 2008 och 2009 och siffran förutspås se likadan ut även för 2010.

 

– Vi undviker det ekonomiska bortfallet, trots att vi tappar medlemmar, eftersom vi istället effektiviserar organisationen, säger Anders Ferbe, vice ordförande för If Metall.

 

Inför valet har fackförbundet en budget på ungefär 200 000 kronor.
– Men den summan innefattar allt rent valarbete och en konferens som vi anordnade.
Opinionsbildning är dock ingen prioriterad verksamhet på IF Metall.
– Vi lägger kanske 15 000 kronor på information till medlemmarna, men vi är inte så aktiva på det planet. Vi jobbar med vår fackliga verksamhet.
Var femte medlem i IF Metall står utan jobb och arbetslöshetsfrågan och industrijobben är de viktigaste valfrågorna för förbundet.
– Vi har haft ett fullständigt ras vad gäller industrins arbetstillfällen.
A-kassan är således också en viktig fråga. Förbundets medlemmar betalar idag 400 kronor i månaden i arbetslöshetsavgift.
– Det är mycket pengar, och det måste vi göra något åt, säger Anders Ferbe.