Det finländska försäkringsbolaget If har hittat en ny kommunikationschef för den svenska marknaden efter Caroline Starck, som är ny kommunikationsdirektör för mejerikoncernen Arla i Sverige.

Ny kommunikationschef för If i Sverige är Åsa Thoft, som senast var kommunikationschef för byggkoncernen NCC i Sverige. Hon rekryterades till If med hjälp av rekryteringsbolaget Harvey Nash.

– Åsa var den som matchade alla kriterier och uppfyllde kompetenskraven bäst, hon kommer från relativt komplex verksamhet, som försäkringsbranschen är, och har jobbat både med b2b och b2c, säger If kommunikationsdirektör Katarina Mohlin.

Hur ser det ut på pr-sidan, byter ni byråer?
 – Vi har ingen fast pr-byrå utan tar in byråer när vi behöver. Vi är konsult-aversiva och försöker generellt göra saker själva. Vi kan det. Det går bra med egna krafter.