– De flesta lärare inom humanoriaämnen är kvinnor, det måste vara därför. Killarna har inga manliga förebilder i skolan, säger Michael Kimmel. Han fortsätter:

  – Men ser man till lärare i tekniska ämnen, är de flesta lärare manliga. Trots det, klarar sig tjejerna lika bra där. Det har alltså inte med det att göra.

  Michael Kimmel avfärdar fler yttre orsaker till betygsskillnaderna och kokar ner problemet till identitetsfrågan. Även om Sverige skiljare sig från USA, där han är verksam, ser trenderna likadana ut.

  – Det värsta en kille kan anklagas för är en bristande manlighet. Det är inte detsamma som att vara homosexuell, men att visa känslor, framförallt i skolan, kan ge manligheten en törn.

  Att läsa och uttrycka känslor i text, tar pojkarna därför oftare avstånd från än vad tjejer gör, vilket leder till bristande betyg.

  Vad kan vi göra åt problemet?

  – Vi måste rubba på hela idén om manlighet. Sverige har kommit längre, men även i USA görs små framsteg. Tidigare var det värsta ”that’s so gay” det värsta killar sa om varandra. Nu kan killar ge varandra beröm. Men för att hålla sin manlighet intakt, lägger man nu till ”no homo”.