”Utifrån klimatkrisen och de allvarliga hoten mot våra ekosystems funktion, behöver vi göra ännu mer. Genom att dela med oss av den här rapporten och öppet visa vilka områden som vi vill skapa förändring inom, hoppas vi kunna öka samarbetet med andra inom livsmedelskedjan och skapa ännu större förändring”, kommenterar Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på ICA.

Rapporten pekar ut tre områden som viktigast för att får till ett hållbart jordbruk:

ett ”mångfaldsjordbruk”
Ica kommer fram till att krävs ”mångfaldsjordbruk” i stället för högspecialiserade, storskaligt och högintensivt jordbruk som kanske bara odlar en gröda. Ett mångfaldsjordbruk ”använder naturen som inspirationskälla och kännetecknas av en mångfald av grödor, djurarter och slutna näringssystem tillsammans med högteknologiska lösningar”.

en ”svenskare matloop”
I sker 60 procent av klimatavtrycket från den svenska livsmedelskonsumtionen utomlands”, enligt Ica. Åtgärden blir då att ”återskapa närheten och förståelsen mellan producent och konsument” och ”där andra värden än pris blir viktiga faktorer för konsumentens köpbeslut”. När det blir närmare mellan producent och konsument ”blir lättare att påverka matproduktionen genom  köpkraft, direkt kommunikation kring miljövärden och politiska beslut”.

”hållbar växtbaserad mat”
”Den största klimat- och miljönyttan skapas genom att allt fler människor äter mer växtbaserad kost. Rekommendationerna pekar på minst en halvering av dagens svenska köttkonsumtion”, skriver Ica.
Dock förespråkar inte Ica veganism: ”Kött- och mejeriprodukter är och kommer fortsatt att vara viktiga livsmedel i vår kost” och vidare ”Animalieproduktion kan bidra till flera viktiga miljönyttor. Betande djur bidrar till biologisk mångfald och ger möjlighet till kretslopp av växtnäring och nybildning av matjord”.