Torkan och bränderna. Vad behöver göras för att säkra energisystemet?
– Jag kan notera att vi har nettoexporterat nästan varenda dag sedan mars, trots detta. Det som naturligtvis är en utmaning, är om det torra vädret fortsätter. Vattenkraften utgör ju nästan hälften i det svenska elsystemet. Det återstår att se hur blöt hösten blir, säg Ibrahim Baylan och lägger till:

– Inom energiöverenskommelsen har vi reformerat energisystemet så att det ska kunna stå på flera olika ben. Det gör att vi står oss ganska starka. Svagheten ligger i nätet. Behovet av el ökar med 100 procent från sommar till vinter, vi har stor överkapacitet i norr och underkapacitet i söder, då är det uppenbart att vi behöver stärka nätet såväl inom landet som till andra länder, så att vi får ett ännu stabilare elsystem. Det arbetet ska vi intensifiera.       

Ibrahim Baylan flaggar för att det inte kommer att bli en picknick att förstärka elnätet.
– Det som är bekymmersamt är att det tar väldigt lång tid att bygga ledningar i stamnätet, 8-10 år brukar Svenska Kraftnät prata om. Det duger inte. Här måste vi effektivisera regelverket, precis som vi har gjort för vattenkraften nyligen. Jag kommer att ta upp det i fempartigruppen för energiöverenskommelsen. Vi har dessutom en utredning som ska leverera underlag, så att vi kan göra det här.

Har du någon idé om hur mycket en sådan investering skulle gå på?

– Svenska Kraftnät har lämnar in en rapport, och det finansieras inte genom statsbudgeten utan genom avgifter. Det (finansieringen) har inte varit bekymret. Det har snarare varit den långa handläggningen av planprocessen, där jag har bett en utredare ta fram ett underlag.

Hur är läget i partigruppen inom energiöverenskommelsen. Liberalerna (som inte är med i överenskommelsen) pratar om att samarbetet ’krackelerar’ och att det är alldeles för mycket inriktat på förnyelsebar energi?

– Det är bra märkligt, vi har ju varit nettoexportör av el sedan 20 mars. Det har varit viktigt för oss i gruppen att Sverige fortsatt ska vara el-exportör, så att vi inte bara kan försörja oss själva utan också ha en exportmöjlighet. Det arbetet går alldeles utmärkt. Vi har levererat ett antal propositioner under mandatperioden om förnybart, vattenkraft och kärnkraft. Det jag kan tycka är väldigt synd är att Liberalerna har satt i system att inte vara med på någon uppgörelse. De ställer sig vid sidan av och har en massa uppfattningar. Det hade varit mycket bättre om de hade kunnat vara med och påverkat. Men det är deras val.
 
Hur tycker du att valrörelsen utvecklas?
– Jag måste säga att från min erfarenhet från tidigare valrörelse, så har den inte kommit igång. Kanske beror det på sommarvärmen? Men också under våren, hettade det inte riktigt till. De politiska partierna är igång. Media är igång. Men jag upplever inte att medborgarna är det. Jag var ute i går (1 augusti) på en strand i Tyresö och kampanjade och pratade lite med folk och de var inte riktigt på gång.

Väljarna kanske var lite trötta på stranden?
– Jag hade bra samtal och hade med mig isglassar och det gjorde mig väldigt populär förstås, men jag tror att folk sätter sig in på allvar ungefär när barnen börjar skolan. Men det som är annorlunda den här gången, är att valrörelsen är extremt kort, den andra söndagen (i september) infaller redan den 9 september. Så det här kommer att bli en kort men intensiv och väldigt, väldigt spännande valrörelse.

Vad gör du efter valet?

– Det beror på vad statsministern vill att jag ska göra.