Näringsminister Ibrahim Baylain kom till regeringens sommartraditionella pressfika för att prata om statsstöd till evenemang. Men mest frågor fick han om hur landet och byggbranschen ska klarar tillgången på cement efter att Mark- och miljööverdomstolen avvisat Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten vis Slite.

Regeringen har idag fattat beslut om att införa ett evenemangsstöd till evenemang för minst 250 deltagare. Tanken är att staten ska gå in och ta risken för evenemang som kan komma att behöva ställas in. Det rör sig om evenemang inom exempelvis sport, kultur, marknader och mässor.
Som mest kan staten ge stöd till 70 procent av kostnaderna och som mest kan stödet till en arrangör uppgå till 17,5 miljoner kronor.

– Vi har sett att det finns en snabb smittspridning i andra länder och då tycker vi att vi ändå kan införa stödet, om inte våra förhoppningar på vaccineringen skulle infrias, säger Ibrahim Baylan.

Det var dock snarare cement som kom upp på dagordningen på regeringens pressfika. Byggbranschen pressar på om besked vad gäller cementtillgången och som näringsminister fick Ibrahim Baylan klä skott för det.

”Läget är mycket allvarligt. Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Cementbristen kommer att få omfattande konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning”, skriver Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd, organisationens hemsida.

Byggföretagen, Byggnads, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Svensk Betong och Svemin har begärt ett ”skyndsamt möte” med Ibrahim Baylan.

Näringsminister Ibrahim Baylan förklarade för journalisterna på pressfikat att han såg allvarligt på situationen och att han förde diskussioner om saken. Han ska också ha sagt att han ska ha ett möte med de inblandande organisationerna.