Detta efter en undersökning från konsultbolaget PWC som har granskat Ibn Rushd för regionens räkning.

PWC har tagit stickprovskontroller som ska visa att samarbetsorganisationer till Ibn Rushd har använt studiematerial som bryter mot Kulturnämndens demokrativillkor, konstaterar PWC.

PWCs rapport ska också innehålla ”oklarheter kring genomförda kulturarrangemang”.

Region Stockholm vill ha tillbaka 650 000 kronor för år 2023 och 680 000 för 2024, totalt 1,33 miljoner kronor.