– Vi i KDU Stockholm har under lång period bjudit in olika personer som varit med om olika saker för att hålla föredrag om olika saker. Det han ska göra är att prata utifrån sina erfarenheter, både i näringslivet men också politiken, förklarar KDU Stockholms ordförande Carl-Johan Schiller.
 
Ian Wachtmeister är en kontroversiell person som tidigare varit ordförande och riksdagsledamot för populistiska Ny Demokrati. Han har också agerat rådgivare åt Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.
 
Den 28 januari har han alltså bjudits in av KDU Stockholm till partikansliet för att hålla en föreläsning.
 
Med Ian Wachtmeisters bakgrund, ser ni några problem där?
– Han ska inte hålla något politiskt föredrag om en viss fråga, utan det handlar bara om hans erfarenheter från näringslivet och politiken, säger Carl-Johan Schiller.
 
Vad har ni fått för reaktioner?
– Vi har fått mycket blandade reaktioner, en del som tar upp det du säger, men också andra som tycker det är kul och spännande.