Striden gäller hur ett omställningsavtal ska införas. Kommunal anser att Svenska kyrkan kräver villkorsförändringar för att införa ett omställningsavtal. Fredagen 29 april inleder Kommunal stridsåtgärder som består av en nyanställnings- och inhyrningsblockad samt övertids- och mertidsblockad.  Kommunal utlyser även strejk för utvalda arbetstagare.

Under fredagen 29 april ska Visions förbundsstyrelse fatta beslut om vilka åtgärder förbundet ska vidta.