Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen och eventuellt en kandidat till en ministerpost ger sin bild av varför striden om marknadshyror har blivit så het att den kan välta den tillträdande regeringen.

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, är löftet att införa marknadshyror för nyproduktion en av de mest kontroversiella och omdiskuterade under regeringsbildningsprocessen.

– Vi är väldigt missnöjda med att bostadspolitiken snuttifieras och för och att man väljer att börja där oenigheten är som störst, synen på förhandlingssystem. Till och med den tidigare bostadsministern Stefan Attefall (kd) är ute och säger att det här ger ingenting, säger Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen och tillägger:

– Att inleda med en ideologisk strid som drivs av principiella skäl, det är inget bra sätt att börja en ny bostadspolitik. Vi behöver i stället få upp alla utmaningar på bordet och diskutera dem, säger Jonas Nygren som också påpekar att det pågår samtal mellan bostadsmarknadens parter om hyressättningssystemet.

–  Det är parterna och inte staten som ska sätta hyrorna.

Varför har det blivit så här?
– Det finns så klart ett behov från Centerpartiet och Liberalerna att det ska finnas en politisk kostnad för Socialdemokraterna och Miljöpartiet i överenskommelsen. Centerpartiet och Liberalerna behöver visa handlingskraft för sina väljare. Sedan finns det också en övertygelse hos Centerpartiet att partsmodellen är den viktigaste frågan i bostadspolitiken. I överenskommelsen finns skrivningar om till exempel tariffsystem.

Vad händer när regeringen är på plats?
– Jag hoppas att man börjar med översynen av skatterna och finansieringen, som det finns en skrivelse om och att det ska ge en bred diskussion med breda lösningar, säger Jonas Nygren, och lägger till:

– Tariffsystemet ska utredas närmare och vi tror att den utredningen presenterar ett förslag om två år. Det är inte lösningen på bostadsproblemet, därför hamnar fokus på fel plats. Det är också svårt att utreda och det blir svårt att lägga fram förslag som får majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet har ju varit tidigt ut och visat att man inte vill gå mot marknadshyror. Det finns riks att det blir fyra jobbiga år för alla riksdagspartier.

Detta läge ställer krav på nya bostadsministern?
– Det kommer det verkligen att göra och det kommer nog också en diskussion om var bostadsfrågan. Många ser en poäng i att lägga den i finansdepartementet, och det tycker vi också.

Någon kandidat?
– Nej. Det är en förhandling som ska föras mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Har du själv fått frågan från statsminister Stefan Löfven (s)?
– Nej det har jag inte.