Julie M Brodtkorb börjar jobba i statsministerns stab. Hon efterträds på JKL av Kjersti Oppen, som värvades från Mondelez i juni.
"Kjersti har en lång kommunikationsbakrgund som konsult och från internationella företag. Utnämningen av henne ska också ses som ett tecken på att en norska kommunikationsmarknaden också i hög utsträckning mer och mer efterfrågar internationell utblick och ett strukturerat och modernt förhållande till kommunikation", säger JKLs koncefrnchef Maria Grimberg i en kommentar.