Det är Katinka Wall som tar över efter Maria Frändegård, som den senaste tiden har varit externt inhyrd presschef. Katinka Wall kommer senast från det statliga bolaget Swedfund och dessförinnan från Ekobrottsmyndigheten. 

Hon kommer att arbeta på avdelningen Bolag & Samhälle sitta tillsammans med Hållbarhet, Forskning och Juridik. Katinka Wall ska rapportera till enhetschefen Lill Bölte.

”Jag blev tipsad att söka tjänsten och deltog sen i en rekryteringsprocess tillsammans med flera andra kandidater och med flertalet intervjuer som hölls i av olika personer internt på Systembolaget”, berättar Katinka Wall om rekryteringen.

Vad ska du åstadkomma?
”Systembolaget finns till för alla i Sverige och övergripande ska jag stötta Systembolagets uppdrag som innebär att med ensamrätt, ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och samtidigt informera om alkoholens skadeverkningar. Med uppdraget som utgångspunkt kommer jag tillsammans med övriga organisationen att arbeta både proaktivt och reaktivt med publika och mediala frågor. En central del ser jag blir att skapa goda relationer med media och andra intressenter och att verka för att öppenhet och saklighet ska råda i den utsträckning det är möjligt för verksamheten”.

Katinka Wall berättar vidare:

”Jag ser också min roll som ett coachande internt stöd för talespersoner och ser fram emot att tillsammans med mina kollegor bygga interna processer som kan stötta kollegorna i det dagliga arbetet och bidra till uppdraget i stort”.

Vad får du för lön?
”Det är överenskommet mellan mig och min arbetsgivare”.