Efter mer än sex år lämnar Arne Karlsson uppdraget för att istället bli ordförande i organisationens förtroenderåd. Valberedningen föreslår försäkringsbolaget Storebrands koncernchef Sarah McPhee till ny ordförande. Hon sitter även i styrelsen för Saxo Bank och Axel Johnson Inc och är ordförande i Kungliga Vetenskapsakademiens placeringskommitté.
 
Som nya ledamöter i styrelsen föreslås Ann Carlsson, vd Apoteket, Johanna Frelin, vd Hyper Island, och Vattenfalls ordförande Lars G Nordström.
 
Följande ledamöter föreslås för omval: Lars Bergman, professor vid handelshögskolan, Anna Hedborg, ordförande i Systembolagets pensionsstiftelse, Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen, Per Krusell, professor vid Stockholms universitet, Staffan Salén, vd för Salenua och Mia Horn af Rantzien, vd för SNS.
 
Lämnar styrelsen gör bland annat Kreab koncernchef Charlotte Erkhammar, hon föreslås i stället en plats i SNS Förtroenderåd, SNS högsta beslutande organ.