Konstitutionsutskottet, KU, har hittat en lämplig kandidat till landets första riksrevisionsdirektör.

En riksrevisionsdirektör ska vara operativt ansvarig för att utföra de granskningar riksrevisorn föreslår.

KU föreslår att riksdagen väljer sociologen Claudia Gardberg Morner till riksrevisionsdirektör. Hon är i dag länsråd vid Länsstyrelsen i Södermanlands län sedan september 2016. Dessförinnan var hon ställföreträdande generaldirektör och områdeschef för Livsmedelsverket.