Valberedningens har lämnat sitt förslag till ny ledning för KDU, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Om det digitala riksmötet den 8 augusti går på valberedningens blir Nike Örbrink, ny förbundsordförande och ersätter Martin Hallander.

”Nike Örbrink är rätt kandidat att leda arbetet framåt, skapa opinion och ytterligare befästa KDU:s position som det borgerliga ungdomsförbundet till höger”, motiverar valberedningens ordförande Hedvig Åkesson.

Nike Örbrink är idag första vice ordförande. Valberedningen vill också flytta upp Evin Badrniya från andra till första vice ordförande.

Valberedningen föreslår också fem nya namn i förbundsstyrelsen.

 

förslag på ny förbundsstyrelse för KDU 2020
förbundsordförande
Nike Örbrink, 23 år, Stockholm (nyval)
förste vice förbundsordförande  Evin Badrniya, 22 år, Hässelby (nyval)
andre vice förbundsordförande Anton Roos, 24 år, Stockholm (nyval)

ledamöter
Carl Olehäll, Västerås (omval)
Destiny Näslund, Stockholm (omval)
Frida Bramstedt, Stockholm (omval)
Samuel Bråse, Göteborg (omval)
Stefan Sarmes, Svedala (omval)
Natanael Kvidal, Älvängen (nyval)
Simon Attefall, Jönköping (nyval)
Christoffer Andersson, Karlstad (nyval)

ordförande i utskotten
internationella utskottet
Carl Olehäll (nyval)
organisationsutskottet Christoffer Andersson (nyval)