Landstingsstyrelsen Stockholms län har hittat sin första regiondirektör. I Täby.

Nu när Region Stockholm bildas väljs Carina Lundberg Uudelepp till den första regiondirektören. Hon börjar 1 januari. Samtidigt lämnar den nuvarande landstingsdirektören Malin Frenning vid årsskiftet.

Carina Lundberg Uudelepp kommer från en tjänst som kommundirektör i Täby, och har tidigare varit biträdande stadsdirektör i Stockholms stad, stadsdelsdirektör och kvalitetschef i Stockholms stad.

”I samband med årsskiftet ändras förutsättningarna för att leda tjänstemannaorganisationen och jag har full respekt för att landstingsstyrelsen därmed ser över ledarskapet”, skriver Malin Frenning i en kommentar.

mer om
Region Stockholm får ett utökat ansvar och ska svara regional utveckling, tillväxt, kompetensförsörjning och planering av transportinfrastruktur och se till en ”tillitsfull samverkan” med länets 26 kommuner och andra aktörer.