Fackförbundet Vision har tillsatt en ny kanslichef.

Det blir Karin Ottosson som efterträder Mona Tapper som går i pension.

Karin Ottosson har jobbat på Vision sedan 1997 och senast som utvecklingschef.

”Visions förbundsmöte har just fattat viktiga beslut som bland annat handlar om att Vision ska ha fler medlemmar och öka vår fackliga styrka. Ett tydligt uppdrag till hela förbundet. Och jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta utveckla kansliets arbete med att förverkliga det målet. En av uppgifterna är att ge ett bra och konkret stöd åt Visions förtroendevalda och att ge stöd åt Visions medlemmar genom bra rådgivning. Vi ska alltid vara relevanta”, programförklarar Karin Ottosson.

Karin Ottossons arbetsuppgifter tas över av Christian Örjestål som tidigare har varit samordningschef på Vision men får nu titeln ”samordningschef och tf funktionschef”.