Statens medieråd är en ny myndighet som bildas den 1 januari 2011, då även Anki Dahlin tillträder sin tjänst. Rådet bildas i samband med att filmcensuren för vuxna avskaffas och uppdraget innebär att stärka barn och unga som medvetna medieanvänadare, samt att fastställa åldersgränser för filmer som är avsedda för barn under 15 år, skriver Kulturdepartementet i ett pressmeddelande.