Den är Louise Arén, chef för digital utveckling och e-handel på Bukowskis, som tar över efter nuvarande vdn Anna-Karin Laurell, som slutar ”på grund av olika uppfattningar om den fortsatta förändringstakten inom Bukowskis”, enligt den egna hemsidan.
 
Louise Arén har under det senaste året varit chef för digital utveckling och e-handel på Bukowskis och tidigare på The Absolut Company, Tre och MTG.
 
 ” Louise har varit oerhört viktig för Bukowskis digitala utveckling. När vi nu intensifierar detta arbete är jag övertygad om att Louise är rätt person att föra oss framåt”, säger Lukas Lundin, i en kommentar på den egna sajten.