Det är Laura Hartman, idag docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och hållbarhetschef i Uppsala kommun som kommer att efterträda Ola Pettersson som har fått jobb som regeringens utredare arbetslivskriminalitet.

”Med sin skärpa och sitt samhällsengagemang är jag övertygad om att hon kommer att vässa vårt arbete ytterligare”, kommenterar LOs kanslichef Annika Nilsson.

Laura Hartman har jobbat med utredningar på Försäkringskassan, och hade en stormig tid på SNS, Studieförbundet för näringsliv och samhälle (se länk) och har en forskarbakgrund på IFAU.

Laura Hartman tillträder 10 januari 2022.