Det är Centerpartiets europaparlamentariker Emma Wiesner som kandiderar till att bli ny partiledare.

Hon vill återupprätta den liberala politiken i landet. I ett inlägg på Liberal Debatt skriver hon:

”På valnatten stod vi inför ett faktum jag under en längre tid våndats för: förtroendet för Centerpartiet och vår politik minskade, samtidigt som övriga allianspartier gick samma öde till mötes. De fyra partier som framgångsrikt reformerade Sverige i en liberal och borgerlig riktning har antingen funnit ny samhörighet i ett organiserat samarbete med en långt ifrån liberal partner, eller försökt inta en mittenroll i det politiska landskapet men knuffats in i det vänstra blocket”.

Hon pekar ut både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som ”socialistiska partier som baserar sina politiska förslag på en kollektivistisk människosyn och som på grund av sin illiberalism motverkar och stretar emot liberala reformer och mer marknadsekonomi”.

Hon skriver vidare:

”På resan från valförlusten 2014 till i dag verkar partierna ha tappat tron på att policy kan vinna val. I stället för att idéutveckla visioner, ta fram reformer och samla stöd för något, har samtliga partier fokuserat på att vara emot något. Tendensen har förstärkts av att debatten och mediabevakningen fortsatt har cirkulerat kring förhållningssättet till Sverigedemokraterna (och Socialdemokraterna). Somliga har anammat deras retorik och policy, andra har främst fokuserat på att distansera sig från SD (eller S). Endast en sak är säker – oavsett vägval har samtliga allianspartier förlorat såväl väljarstöd som sin tro på liberalismen”.

 

Hon beskriver också vad hon anser Centerpartiets roll bör vara under den kommande mandatperioden:

”Regeringen kommer behöva av all hjälp den kan få av liberalt sinnade riksdagsledamöter för att stå emot socialistiska och nationalkonservativa krafter i dess stödparti. Här kommer Centerpartiet att ha en viktig roll som både bromskloss, vakthund och väckarklocka. Men ännu viktigare är att Centerpartiet under de fyra nästkommande åren utvecklar nya liberala visioner och reformer för Sverige”.