Skogsindustrikoncernen Holmen kör i gång en kampanj idag, på skogens dag. Holmen vill särskilt lyfta fram skogens möjlighet att ta upp co2 och bromsa klimatförändringar.

Holmen lovar i kampanjen att plantera ett träd för alla som vill bidra till ett bättre klimat genom att delta i programmet ”plant it forward”.

Alla som registrerar sig får ett certifikat och Holmen planterar ett träd i deltagarens namn.
Kampanjen kör igång 8.30.

– Vi vill framförallt lyfta de oerhört positiva effekter en växande skog har på klimatet. Tyvärr är det inte så många som vet att ju mer vi brukar skogen desto mer kan vi minska klimateffekten, säger Holmens public affairs-chef Hakim Belarbi.

Kampanjen ska gå i sociala medier medan själva certifikaten skrivs ut på Holmens egna papper.

Vad har ni för mål?
 – Vi har inga direkt mål utom att få så stor spridning som möjligt.

Holmen använder ingen byrå.

– Faktiskt inte. Det är en kampanj vi har tagit fram inom koncernen. Det är en del i vårt varumärkesarbete där vi jobbar för att få ihop synergierna mellan våra affärsområden. Kampanjen är också mitt prick för hela vår kedja av hållbarhet.