Omsättningen låg på 1,795 miljoner kronor under räkenskapsåret 2014. Vinst efter finansiella poster låg på 1,801 miljoner kronor. Bolaget har endast haft kostnader på 48 000 kronor (27 500).

Någon lön har K-G Bergström inte tagit ut. Dock har han hämtat ut 160 000 kronor av vinstmedlen