– Ja, det tar ju en halvtidstjänst att planera de kurserna, säger Nina Bruce, utbildningsansvarig på SNS .

På sin hemsida beskriver SNS kursen som " är en kompetenshöjande utbildning för ledande befattningshavare inom privat och offentlig sektor, vilka står inför ett kliv i karriären eller vill vidareutvecklas professionellt."

Ska man ta betalt för att träffa folkvalda?

– Men deltagarna får också träffa en del forskare, vd-ar och en del journalister, säger Nina Bruce.

Utbildnigen ska ge insyn i:

* samhällets beslutsprocesser på riks-, kommunal-, landstings- och EU-nivå
* större säkerhet i omvärldsbedömningen* -kunskap om gällande regelverk och koder
* ett vidgat personligt kontaktnät utanför företaget/organisationen
* insyn i maktspelet bakom kulisserna

Av Tonchi Percan