Syftet med den nya strategin och identiteten är att tydliggöra museet och väcka nyfikenhet bland allmänheten.
 
– Vi vill synas och skapa uppmärksamhet för de frågor som vi ansvarar för, nämligen att bidra till ett högre historiemedvetande i samhället och en förståelse av det förflutna kopplat till i dag. Vi lever ju i en värld som brusar ganska friskt och vi känner att vi behöver bli tydligare i den världen, säger museets kommunikations- och utställningschef Sophie Nyman.
 
Historia museet har i dag totalt tio miljoner olika föremål i sina samlingar. Den nya kommunikationsstrategin går ut på att lyfta fram berättelserna bakom dessa.
 
– Vårt museum rymmer otroligt många berättelser och föremål. Det är kopplingen emellan som vi vill lyfta fram. Det är inte så att vi inte gör det i dag, men vi kan bli ännu bättre på att kommunicera att berättelserna rymmer många spännande aha-upplevelser, kunskap och fascination, säger Sophie Nyman.
 
Hon fortsätter:
 
– Denna fascination för det förflutna och de berättelser som våra föremål kan beskriva kan också bidra till en större förståelse för olikheter och att det finns inte en utan många berättelser i ett samhälle. Det är ett av skälen till varför vi väljer att fokusera på just berättandet.
 
I dag lanseras också kampanjen ”Vi visar inte 1000 föremål. Vi berättar 1000 spännande historier” som syns på kulturtavlor i Stockholm samt i dagspress. Kampanjen, som kostar totalt 157 400 kronor, har skapats med hjälp av Bror Rudi Creative som arbetar med museets varumärkesstärkande kommunikation.
 
Vid sidan av den nya strategin jobbar Historiska museet också med ett internt arbete som handlar om att få personalen att ”lära känna våra besökare” på ett helt annat sätt än tidigare, säger Sophie Nyman vidare.
 
– Istället för att kategorisera besökare utifrån ålder, kön och geografisk hemvist, som är vanligt, så jobbar vi nu med ett system där vi använder drivkrafter. Vad är motivet bakom, din personliga drivkraft för att ta del av ett kulturutbud?
 
Enligt Sophie Nyman kommer inspirationen från England.
 
– Där har man jobbat på detta sätt i många år och det är en av framgångsfaktorerna bakom de engelska museerna.
 
Den nya grafiska identiteten har tagits fram av designbyrån Bold. Jupiter Reklam står för grafisk produktion och originalarbete.