HiQ kallar tjänsten ”chief people officer” och den kommer att besättas den 17 oktober av Helena Herolf, som har en bakgrund på Acccenture, men kommer närmast  från den halvstatliga främjarorganisationen Business Sweden.

Helena Herolf kliver in i ledningsgruppen och kommer att svara för rekrytering, employer branding och även agera bollplank åt de ansvariga för kommunikation och marknadsföring.

”Den här rollen kommer att ge stöd till organisationen ochvåra regioner. Vi behöver utvecklas inom detta område och behöver någon som ansvarar för dessa viktiga frågor”, kommenterar Samuel Skott, HiQs koncernchef.