Det är Cecilia Ungerstedt som frå jobbet att leda byråns hälsoteam på sex personer. Det senaste året har hon jobbat som managementkonsult. Dessförinnan jobbad hon på konkurrenten Hill & Knowlton.
– Cecilia är en nyckelrekrytering, säger Marta Karlqvist, vd på Cohn & Wolfe.
Cohn & Wolfe har också fått in två nya kunder på hälsosidan i form av Meda och Bristol-Myers Squibb.