Hill + Knowlton minskade omsättningen med 16 procent till 18 miljoner kronor under 2017.  Rörelseresultatet minskade från en vinst på 107 000 kronor till en förlust på -2,2 miljoner kronor. 
 
Byrån berättar i bokslutet att utvecklingen vände under andra halvåret med fler kunder och ökade intäkter, men att det inte räckte till att lyfta helårssiffrorna.
Antalet anställda minskade från 19 till 17. Personalkostnaden sjönk med 3,6 procent till till 15, 3 miljoner kronor.
Omsättning per anställd minskade med 6,4 procent till 1,05 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd ökade med 7,7 procent till 901 000 kronor.