Byråkoncernen H&H Group har varslat runt 30 medarbetare, 10 procent av den totala personalstyrkan.

Sedan tidigare har samtliga medarbetare korttidspermitterats.

– Vi fortsätter att vidta mått och steg, och försöker ligga framför vågen så att vi kan vara stora och starka efter semestern, säger Martin Peterson, koncernchef för H&H Group.

Varslen gäller flera av byråerna som ingår i H&H Group.

– Det handlar om att vi är påverkade av några uppdragsgivare kopplade till konsumentmarknaden.

Olika delar av H&H Group går olika bra.

– Live-video går som tåget. Även corporate går bra.

Martin Peterson ser en ljusning.

– Nedgången började i mars, men det har varit så illa som befarat och i maj har marknaden piggnat till. Och på totalen fortsätter vi att göra vinst.