Trycket har varit stort på HG Wessberg (m), tidigare statsekreterare på statsrådsberedningen, och Catharina Håkansson Boman (c), tidigare statsekreterare på näringsdepartementet, som tillsammans utreder den första utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm sedan 90-talet. Många intresseorganisationer hör av sig.
 
‑ Men det är inget vi prioriterar. Vi har i stället valt att prata med alla beröra kommuner och landsting, säger HG Wessberg.
 
Utredningen ska titta på dragningen av tunnelbanan till Nacka, men också billeden Österleden, två projekt i storleksordningen 20–30 miljarder, varav tunnelbanan står för 11-16 miljarder kronor. Regeringen har sagt att den kan delfinansiera projektet, men om kommuner förbinder sig att bygga ett visst antal bostäder. Regeringen har sagt att 40 000 nya bostäder är minimum för att statlig finansiering av projektet.
 
‑ Nu avvaktar vi tekniskt underlag från SL-förvaltningen (SL lika med Storstockholms lokaltrafik) och Trafikverket. Samtidigt är vi ute och träffar kommunerna efter den blå linjen. Vi försöker få ett grepp om vilket bostadsbyggande kommunerna är beredda att gå in med.
 
Förra veckan var Solna ute och lobbade för en utbyggnad av den gröna linjen från Odenplan till Hagastanden/Nya Karolinska och sedan till Nationalarenan. Tidigare har Moderaterna i landstinget föreslagit en spårvagnsförbindelse. Men de av regeringen utsedda utredarna stänger inte dörren för tunnelbana till Hagastaden och Nationalarenan.

‑ Den finns med i vår utredning. Vi har pratat med Solna om det, säger HG Wessberg.
 

Inte förrän till årsskiftet kommer en första delrapport, som HG Wessberg beskriver som den mest intressanta. Men det kan komma någon form av besked innan.

‑ Jag kan inte utesluta att vi kommer fram till några preliminära slutsatser.