Hur resonerar du när du letar kandidater till Hetast i Almedalen?
– Kriterierna utåt är väldigt allmänna, det gäller att vara bäst på att nå ut med sitt budskap. Det går att lyckas med på många korkade sätt. Därför lägger jag in en hel del andra begrepp i min bedömning. Jag letar efter ett målgruppstänk och ser till vilka effekter kommunikationen får. Ställer mig frågor som: vad kommer det här leda till för en förändring?

Han fortsätter:
– Jag tittar även på vad man gör i förhållande till de resurser man har. Det ställs högre krav på resursstarka kandidater. Sedan gillar jag om det finns humor och någon knorr på projektet. Det är fördelaktigt att skapa en berättelse kring sin aktivitet eller det utspel som görs. Med andra ord använder jag mig av en bukett av olika frågeställningar för att hitta kandidater.

Vilken Almedalsaktivitet har gjort störst intryck på dig under åren?
– Det finns flera som har varit skickliga. Ett exempel på någon som gjort avtryck i längden är Almedalsdrinken, framtagen av nätverket Folkrörelsen mot droger. De fick igång en diskussion om alkoholkonsumtion. Dessutom har vi sett prov på att den sjunkit betydande de senaste åren. En arrangör som inte har koll på sin utskänkning av alkohol i Almedalen blir ganska snabbt uthängd.

Det har aldrig varit ett företag som vunnit, vad beror det på?
– Vi pratade om det på jurylunchen, kanske måste vi bli bättre på att lyfta kommersiella aktörer. Det är intressant att det är uteslutande ideella organisationer, förutom ett år, som blivit Hetast i Almedalen. Det har nog att göra med att juryn har en bedömningslins som gör det svårt för många företag. Ofta slår de igenom med hjälp av mycket pengar. Många organisationer har liten budget och blir tvungna att komma upp med en knorr för att budskapet ska gå fram. Det har värderats högt.

Finns det inte några små företag som är duktiga?
– Jag undrar i vilken mån små företag har skäl att vara i Almedalen. Någonstans är det ändå politiken som är bottenplattan för arrangemanget. Därför är det mest större företag, offentliga aktörer och ideella organisationer som är där.

Fredrik Kron säger att han aldrig blivit mutad och försäkrar att det inte är något han kan bli.