Detta efter att omsättningen ökat med 21 procent till 20,6 miljoner kronor för 2014. Rörelseresultatet ökade med 53 procent till 2,9 miljoner kronor. Ägarna tog ut 1,8 miljoner kronor av vinstmedlen. Marginalen ökade med 2,9 procentenheter till 14 procent.

Personalstyrkan ökade från tio till tretton.