Under räkenskapsåret 2015 tappade Hero 16 procent av omsättningen som landade på 17,2 miljoner kronor. Samtidigt ökade personalkostnaden med 8,2 procent till 11 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade från 2,9 miljoner till 157 000 kronor. Rörelsemarginalen minskade från 13,9 till 0,9 procent.

Antalet anställda minskade från 13 till 12 snittanställda.

Byrån skriver i bokslutet att den valde att utveckla ”metoder och modeller ytterligare för ett ännu starkare erbjudande” och sjösatte ett ”kompetensutvecklingsprogram”.