Helsingborgs stad med det kommunala bolaget NSVA vinner det Hållbara framtidspriset, som delas ut under Almedalsveckan av organisationen Gröna Städer, konsultbolaget ÅF och Dagens Opinion.

Helsingborg och NSVA vinner priset för projektet Tre Rör Ut. Projektet går ut på att avfallet i den nya centrala stadsdelen Oceanhamnen ska separeras utifrån svartvatten (från toaletten), gråvatten (från dusch, tvätt och bad) och matavfall (genom en kvarn i köksvasken).

Juryns motivering: ”Denna satsning har förutsättningar att förändra hur vi ser på VA-system såväl i Sverige som världen. Tre Rör Ut är innovativt, framtidsinriktat och har stor potential att bidra till en mer hållbar framtid med kraftigt förbättrade förutsättningar för ett cirkulärt bruk av våra naturresurser.”

”Att vi vinner det här priset är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning. Vi har höga ambitioner och vill ligga i framkant för hur källsortering och avloppssystem ska se ut i framtidens städer. Varmt välkomna att fortsätta detta arbetet tillsammans med oss”, säger Ulf Thysell, vd på NSVA i Helsingborg.