Helsingborgs kommun kanske kommer att jubla extra när regeringen/oppositionens extraanslag dundrar in. För nu har notan för folkomröstningen och arbetet med försäljningsprocessen av Öresundskraft sammanställts.

Kostnaden för utbildning av valförrättare, vallokaler, informationsmaterial och utskick av valsedlar går på  ”strax under 5 miljoner kronor”.

Kostnaden för förberedelserna för försäljningen av Öresundskraft, arvode till finansiella och juridiska konsulter för 2018-2019 hamnar på 25,3 miljoner kronor.