Organisationen Hela Sverige ska leva har gått igenom förslagen från den parlamentariska landsbygdsutredningen och kommit fram till att tre av 75 förslag är genomförda efter tre år.

Hela Sverige ska leva har frågat av utredningen utpekade myndigheter och organisationer om de har fått uppdraget. Tre av 75 förslag är genomförda, medan 32 är delvis genomförda och 40 inte alls är genomförda.

”Jag hoppas att detta blir en ögonöppnare för hur systemet fungerar och jag hoppas att man ser över hur vi jobbar med politiska förslag. Det kan inte vara ett evigt utredande. Åtgärder måste genomföras så att de ger effekt i folks vardag”, kommenterar Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva.