DEBATT. I en slutreplik i diskussionen om tobakens förhållande till covid-19, undrar Haypps kommunikationschef Markus Lindblad hur A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna kan bortse från portionssnus som ett sätt för människor att sluta röka i corona-tider.

I veckan konstaterade EU:s smittskyddsmyndighet i Solna att rökare tillhör de som är mest utsatta för covid-19. Män är också generellt mer utsatta än kvinnor. Möjligen var det anledningen till varför Helen Stjerna gick ut med uppmaningen om ett tillfälligt försäljningsstopp av tobaksvaror, allt för att minska dödligheten i covid-19. Således är Haypp Group och Non Smoking Generation överens om att varje fimpad cigarett är en vinst för folkhälsan.

Rökning är till skillnad från användning av snus och nikotinportioner ett betydande folkhälsoproblem. Snus har visat sig kunna ersätta cigaretter hos många tobaksbrukare och kan därför ha bidragit till att svenska män har OECD-ländernas lägsta frekvens av tobaksrelaterad dödlighet. Nikotinportioner är en ny innovativ generation produkter som kompletterar det svenska snuset genom att vara mer attraktivt för rökare än vad snus är. Haypp Group går i den absoluta frontlinjen för att konvertera världens rökare till hälsosammare alternativ. Det är vårt övergripande syfte – att förmå rökare att sluta. Det är vår bestämda uppfattning att det bästa alternativet i dag till rökning, förutom att sluta använda nikotin, är nikotinportioner. Härmed har vi ett gemensamt mål med A Non Smoking Generation. Därför vill vi samarbeta kring vår gemensamma övertygelse.

Helen Stjernas påståenden om nikotinets dödlighet saknar stöd i den oberoende forskningen. Inte heller stämmer det att barn och unga skulle attraheras av nikotinprodukter. Bland våra svenska kunder som köper nikotinportioner utgör åldersgruppen 18-24 år endast 4 procent. I stället rör det sig om vuxna kvinnor som beslutat sig för att sluta röka genom att börja använda nikotinportioner. Det är också relevant i sammanhanget att peka på den jämställda brukarmiljön – till skillnad från snus finns det inga skillnader mellan män och kvinnor när det gäller användandet av nikotinportioner. Hela 50 procent av de som i dag använder nikotinportioner gör det för att de ville sluta röka. Bland kvinnor är siffran högre – 75 procent av kvinnliga användare av nikotinportioner anger att de började använda nikotinportioner eftersom de ville sluta röka.

Det gemensamma för de allra flesta av våra kunder är att de lämnat rökningen bakom sig för ett hälsosammare liv. Nikotinportionerna möjliggör detta för många människor som bestämt sig för att sluta röka. Hur kan då Helen Stjerna sätta sig över dessa människors liv, i dessa coronatider? Människor som själva valt att sluta röka, som själva gjort ett medvetet val.  Det är därför mycket magstarkt av Helen Stjerna att peka finger åt varje tidigare rökare som fortsätter befinna sig i ett nikotinberoende men som nu äntligen är rökfri.

Allt fler regeringar och forskare ansluter sig nu till slutsatsen att det är tobakens risker som måste minska – inte konsumtionen av tobak i sig. Vi på Haypp Group håller med och stöttar därför arbetet för riskreduktion av tobaks- och nikotinprodukter. Vi är övertygade om att A Non Smoking Generation delar vår vision oavsett coronavirus eller inte.

Markus Lindblad, kommunikationschef, Haypp Group