Inför budgetförhandlingarna presenterade finansminister Magdalena Andersson (s) sin syn på det ekonomiska läget och förutsättningarna för 2020 års budget. Men några tydliga besked om reformutrymmet blev det inte.

Magdalena Andersson konstaterar att tillväxten mattas av och att den internationella konjunkturavmattningen nu påverkar Sverige ”tydligare”.

Dock tror Magdalena Andersson på en oförändrad arbetslöshetsprognos då efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög, särskilt inom offentliga sektorn. Detta trots svaga arbetslöshetssiffror från SCB i morse. Dock sjunker efterfrågan på arbetskraft i näringslivet ”ganska snabbt”.

Resursutnyttjandet är fortsatt högt.

”Därför ska vi köra en neutral finanspolitik”, säger Magdalena Andersson på pressträffen.

Hon pekade ut tre områden som kommer att behöva mycket resurser:

* Finansiering av välfärd med ytterligare 90 miljarder kronor till 2026.

* Förbättrad och uppsnabbad integration.

* Ytterligare minskade utsläpp.

Magdalena Andersson nämnde också siffran 25 miljarder för beräknat reformutrymme för 2020.

På frågan om inte 20 miljarder redan har intecknats av januariöverenskommelsen och endast 5 miljarder återstår, svarar hon:

– Min huvudräkning ser inte samma ut och vi ska komma tillbaka löpande under budgetarbetet till reformutrymmet. Det finns både skattehöjningar och skattesänkningar att laborera med.