I dag offentliggjorde High Court i London beslutet Wikileaks grundare Assange ska skicka in en skriftlig begäran om överklagan till högsta domstolen, Supreme Court. Denna begäran ska sedan prövas för att avgöra om Julian Assange ska beviljas prövningstillstånd. Besked om detta ska komma före jul. Blir det avslag utlämnas han till Sverige.
Harald Ullman, pr-konsult, har fått uppdraget att hjälpa Julian Assange på plats i Sverige. Han säger:
– Det verkar som om det går Assanges väg.
Vad betyder det för er som pr-byrå?
– Ja, vad betyder det? Vi har kvar uppdraget. Nu väntar vi på besked om han ska utlämnas.
Har nig gjort en massa jobb i onödan?
– Absolut inte.
I morgon anordnar Svenska pr-företagen en debatt i Stockholm mellan Harald Ullman och Brand PRs Pontus Nyström om huruvida det är rätt eller fel av en pr-konsult att jobba med Julian Assange.