Måndagen den 13 september 2021 håller Moderaterna pressträff för att presentera ny klimatpolitik med partiledare Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson på plats. Men redan ni går Ulf Kristersson ut med huvudpunkterna på DN Debatt.

Som Moderaterna tidigare har sagt vill partiet att det energipolitiska målet ska ”ändras från ”förnybart” till fossilfritt”.   Moderaterna backar nu och vill stärka regeringens omställningsprogra Industriklivet.
Liksom Sverigedemokraterna vill Moderaterna nu att Sverige ska bygga en forskningsreaktor. Med den ”läggs grunden för nästa generations kärnkraft”, anser Moderaterna.

här är resten av Moderaternas miljöpolitik
* Den befintliga kärnkraften ska ”värnas”. En ny forskningsreaktor ska byggas.

* Den totala arealen skog som tas ur produktion får inte öka, och redan skyddade områden ska förvaltas bättre. Enskild äganderätt ska ”värnas”.

* Mer metaller och mineraler för ”ny grön teknik ska utvinnas”.

* ”Bättre” miljötillståndsprövningar för näringslivet.  Miljöprövningarna ”måste gå snabbare och bli mer förutsägbara”.

* Stärk ”satsning på ’Industriklivet och tekniker för att fånga in och lagra koldioxid”.

* Mål för exportens klimatnytta. Globala klimateffekter ”måste värderas” i nationella beslut.

* Nätverk av laddstationer i hela landet. ”Generös” skrotningspremie för gamla bilar. Ett grönt bränslestöd ska öka tillgången på hållbara biobränslen för tunga transporter, sjöfart och flyg. Alla nya bilar som säljs från 2030 ska vara utsläppsfria.

* Ökat klimatbistånd till ”fattigare länder med växande klimatavtryck”.

* Sverige ska driva på för globalt pris på koldioxidutsläpp. Ett första steg är ett ”minimipris” på utsläpp av koldioxid inom EU utöver handeln med utsläppsrätter. Ska Kina vara en del av världshandeln måste de också bli en del av klimatarbetet.