Sineva Ribeiro, valdes om som ordförande. Däremot flyttades två styrelseledamöter upp i presidiet, Madelene Meramveliotaki, avdelning Skåne och samt Janí Stjernström, Västmanland. Båda är vice förbundsordföranden.

Vårdförbundet utsåg också sex nya ledamöter.


Vårdförbundets ledamöter
Sophia Godau, avdelning Stockholm (ny)
Camilla Gustafsson, Värmland (ny)
Catrin Johansson Pettersson, Västerbotten
Emma Klingvall, Östergötland (ny)
Oscar Martinez Martinez, Stockholm (ny)
Åsa Mörner, Örebro
Anna Seiborg Kidell, Kronoberg (ny)
Pernilla Widholm Jolgård, Västra Götaland (ny)