Umeå handlade upp byråer i tre kategorier, möteskommunikation, strategisk och konceptuell kommunikation samt taktiska och kreativa produktionstjänster.

Ramavtalen träder i kraft 1 maj 2023 gäller för två år med möjlighet att förlänga yttelrigare två år.

Byråerna som får leverera till Umeå.

strategisk och konceptuell kommunikation

  1. Intellecta
  2. Gullers Grupp

taktiska och kreativa produktionstjänster

  1. Henson
  2. Make Your Mark

möteskommunikation

  1. Umeå Congress