Ordförande Eva-Lis Sirén blev omvald. Likaså viceordförande Peter Hellberg från medlemsförbundet Unionen.

Britta Lejon från ST blev andra vice ordförande, en position som tidigare har innehafts av Lärarförbundets dåvarande ordförande Eva-Lis Sirén.

Ny ledamöter är även Anna Carlsson, Teaterförbundet och Bo Olsson, SYMF.
 
ledamöterna i TCOs nya styrelse
Eva Nordmark, TCO, ordförande
Cecilia Fahlberg, Unionen
Peter Hellberg, Unionen
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet
Veronica Karlsson, Vision
Sineva Ribeiro, Vårdförbundet
Britta Lejon, ST, vice ordförande (nyval)
Ulrika Boëthius, Finansförbundet
Lena Nitz, Polisförbundet
Jonas Nordling, Journalistförbundet
Anders Johansson, FTF
Anna Carlsson, Teaterförbundet (nyval)
Håkan Sparr, Försvarsförbundet
Björn Hartvigsson, Tull-Kust
Bo Olsson, SYMF (nyval)
Henrik Lagercrantz, SLF