Vd Cilla Benkö berättar om sparplanerna på SRs hemsida.

180 personer färre tillsvidareanställda, från totalt 2 000 till drygt 1 800. Hälften av dessa har slutat via ”naturliga avgångar samt via frivilliga pensionslösningar”. SR har lagt ett varsel på 100 tjänster.

* SRs 25 lokala kanaler ska minska kostnaderna med 5,6 procent.

* Kommunikationsenheten minskar 25 procent av kostnaderna.

* SR skapar en organisation som ”ännu mer bygger på samarbete över enhets-, kanal- och redaktionsgränser” och ”där det inte ska spela någon roll var en person bor och jobbar”.

* Tio procent färre chefer.

* Ett antal poddar och program läggs ned under 2024.