Undersökningsföretagens organisation Smif får en delvis ny styrelse och en ny ordförande.

Ny ordförande för Smif är Per Hörnsten som ersätter Karin Nelsson. Båda jobbar på Demoskop.

”Det är med stor ödmjukhet jag accepterar ordförandeposten för tredje gången. Förändringstakten i vår bransch är hög och då är det extra viktigt att vi har en stark branschförening som bejakar utvecklingen samtidigt som vi arbetar med etik- och kvalitetsfrågor för att säkerställa branschens fortsatta trovärdighet”, kommenterar Per Hörnsten.

Tobias Sjöqvist och Emelie Löfdahl arbetar båda i företag som ligger långt fram i utvecklingen av ny teknik och driver digitalisering, och ser fram emot att få arbeta med SMIFs utveckling in i framtiden.

Nya i styrelsen är Tobias Sjöqvist, vd på Odyssey och Emelie Löfdahl, produktdirektör på Tobii.

Förutom Karin Nelsson lämnar även Richard Ström, på Cint, styrelsen.

Smifs styrelse
Per Hörnsten
Per Davidsson
Tobias Sjöqvist
Emelie Löfdahl