13,5 miljarder, motsvarande 38 procent av hela förändringsutrymmet går till poster som är kopplade till Rysslands krig mot Ukraina.

de största budgetområden är
Ökade kostnader för boende och ersättningar 9,8 miljarder kronor
Garantitillägg för pensionärer med låga inkomster 4,2
Ytterligare medel till klimatbonusen 3,9
Förstärkning av det militära försvaret 2,0 miljarder kronor

här är de posterna i regeringens vårändringsbudget 2022

förstärkning av försvaret
Förstärkning av det militära försvaret 2,0 miljarder kronor
Förstärkning av det civila försvaret 0,8

stöd till Ukraina och flyktingmottagande
Stöd till Ukraina 1,1, varav 205 miljoner kronor går till militär utrustning.
Ökade kostnader för boende och ersättningar 9,8
Extra stöd till kommuner som tar emot ”många flyktingar” 0,5
Tillskott till civilsamhället och övrigt åtgärder för ett ordnat flyktingmottagande 0,2

lindra konsekvenser av kriget för hushåll och företag
Elpriskompensation för södra och mellersta Sverige 0,9
Tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer 0,5
Stöd till jordbruket 0,7

bryta segregationen, ”driva på klimatomställningen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden”
Främja etableringsjobb 0,1
Ytterligare medel till klimatbonusen 3,9
Förstärkt miljökompensation för godstransporter på järnväg 0,7, vilket kan jämföras med att regeringen lägger 0,1 miljarder på stöd till lokala flygplatser.
Garantitillägg för pensionärer med låga inkomster 4,2
Fler vårdplatser i sjukvården 0,5
Vad gäller att ta ”tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden”, nämns inga särskilda budgetposter.

fortsatt hantering av pandemin
Ytterligare medel för vaccinering 1,2
Ökade kostnader för höga sjuklönekostnader 5,8
Ökade kostnader för tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning 1,1
Övriga åtgärder för hantering av pandemin 0,1

Övriga oundvikligheter
1,4

mer info kommer