Regeringen har lagt nivån på existensminimum, samma summa som alla har rätt att behålla när Kronofogden har fått sitt. I beloppet ingår boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka kostnaden för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra ”mindre utgifter”. Detta ska alltså en person som vill ta in sina anhöriga i Sverige ha in i plånboken varje månad.
 
förutom boendekostnaden handlar det år 2016 om
4 679 kronor för en ensamstående vuxen.
7 729 kronor för sammanlevande makar eller sambor.
2 482 kronor för barn till och med 6 år.
2 857 kronor för barn 7 år eller äldre.