Regeringen presenterade i dag Mikael Sjöberg som ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. I dag jobbar han som generaldirektör på Arbetsmiljöverket och har tidigare även varit på Arbetslivsinstitutet samt jobbat som politisk tjänsteman i den socialdemokratiska regeringen.
 
I samband med beskedet har många gratulerat Mikael Sjöberg till det nya jobbet – och samtidigt passat på att dela med sig av några tips, råd och önskemål om vad han bör göra som ny generaldirektör för den hårt ansatta myndigheten.
 
Till exempel konstaterar fackförbundet ST, som organiserar statliga tjänstemän och är det största facket inom Arbetsförmedlingen, att ”det är en otroligt svår och utmanande uppgift som den nye generaldirektören har framför sig”. Ordförande Britta Lejon säger i en kommentar att det första Mikael Sjöberg bör göra är att ”skapa ett gott ledarskap i organisationen, upprätta förtroendet för Arbetsförmedlingen bland allmänheten och låta arbetsförmedlarna få ägna tid till kärnuppdraget – kontakter med arbetssökande och arbetsgivare”.
 
– Det är också viktigt att regeringen nu skapar förutsättningar för att Arbetsförmedlingen ska kunna göra ett bra jobb. Det krävs en aktiv och mer ambitiös arbetsmarknadspolitik än den som förs idag så att arbetssökande får jobb och arbetsgivare den kompetens som de behöver, fortsätter Britta Lejon.
 
Även Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl har några förslag på vad generaldirektören ska fokusera på.
 
– Arbetsförmedlingen är en byråkratisk koloss som inte levererar. En ny chef löser inte det så länge det inte finns konkurrens, säger Martin Ådahl i ett pressmeddelande där han föreslår att myndigheten använder sig av en modell som används i Australien som inneburit en effektivare arbetsförmedling och en halvering av arbetslösheten.
 
Centerpartiet menar att Sverige omgående bör ”öppna för konkurrens, tilldela alla arbetssökande en arbetsförmedlingspremie som de kan använda hos andra förmedlare och få valuta för de skattepengar som investeras i arbetsförmedling”.
 
– Den svenska modellen för arbetsförmedling fungerar väldigt illa när man inte klarar av att tillsätta lediga jobb. Företagare som ska anställa vänder sig inte ens till Arbetsförmedlingen längre. Det talar sitt tydliga språk – man vet att man inte matchas mot rätt personal, kommenterar Martin Ådahl vidare.
 
Tjänstemannafacket Unionen var snabba med att författa en debattartikel i Aftonbladet där förbundsordförande Cecilia Fahlberg listar fem saker som Mikael Sjöberg bör ”ta itu med redan första dagen på jobbet”.
 
Det handlar bland annat om att förbättra möjligheterna för arbetsförmedlares att ”utgå från varje arbetssökandes individuella behov och förutsättningar” och mindre detaljstyra myndigheten. De anställda måste också få mer utrymme för arbetsgivarkontakten, så att matchningen kan underlättas, och dessutom vill Unionen att Mikael Sjöberg ökar samarbetet med regionala aktörer på arbetsmarknaden.
 
”Det överordnade målet måste vara att det är bra kvalitet i det som både arbetssökande och arbetsgivare erbjuds. Det är av högsta prioritet att Arbetsförmedlingen förbättrar uppföljningen av kompletterande aktörer som exempelvis jobbcoacher och etableringslotsar, och att kvaliteten sätts i centrum. Kvalitet måste alltid gå före frågan om vem som är utförare”, skriver hon i artikeln.