Ersta Sköndal Bräcke högskola är klar med sin senaste upplaga av Tillitsbarometern. Den visar att tilliten är på väg ned och otryggheten är på väg upp, men med stora skillnader vad gäller kommuner och stadsdelar.

Undersökningen är finansierade av Länsförsäkringar och bygger på en befolkningsundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) har utfört på uppdrag av Ersta Sköndal Bräcke högskola åren 2009, 2017 och 2020. I undersökningen ingår ett antal kommuner och stadsdelar som representerar 16 grupper som är indelade efter andel utrikes födda, socioekonomisk ojämlikhet, religiöst deltagande och andel anmälda brott per invånare.
36 kommuner ingår i undersökningen.

I varje kommun drogs 2009 ett slumpmässigt urval om 400 individer i åldrarna 18 till 85 år som hade bott i Sverige i minst fem år.

Andelen som svarade ja på frågan om man kan ”lita på de flesta” minskade under 2020 i landet med 1, 9 procentenheter till 55,7. Störst var andelen i Sorsele (79,1), Hammarö (77,9) och Piteå (73,8). I botten hamnade Katrineholm, Göran Perssons hemkommun, med 46,9, med Norrköping som bottentvåa (48,6) och Olofström (48,9). MBland storstäderna var tilliten störst i Stockholm (65,9) följd av Göteborg (60,5) och Malmö (50,7).

 

Vad gäller stadsdelar var tilliten under 2020 som störst på Södermalm (75,2) och lägst i Rosengård (23,7), Fosi (30,6) och Rågsved (31,0).

Andelen som känner sig otrygga när de går ensamma i mörkret i närområdet där de bor var störst i Ronneby (40,4), Norrköping (39,9) och Sundbyberg (38,8).  Tryggast var man i Sorsele (6,8), Tjörn (11,5) och Malung-Sälen (12,6).