Moderata ungdomsförbundet, Muf, har utsett en ny förbundsstyrelse för 2020-2022 på sin förbundsstämma.

En enhällig stämma valde Matilda Ekeblad till ny förbundsordförande. Hon har tidigare varit ordförande för Muf i Östergötland. Hon ersätter Benjamin Dousa som är ny vd för tankesmedjan Timbro.

Till första vice förbundsordförande valdes Erik Engstrand, pressekreterare i Stockholms och tidigare ledamot i Muf. Till andra vice förbundsordförande utsågs Samuel Jonsson, utredare på Muf och representant för Skåne.

Mufs nya ledamöter
Hugo Abrahamsson, Dalarna
Dalila Alibasic, Jönköping
Oskar Brusell, Västernorrland
Lovisa Gustafsson, Södra Älvsborg
Pasi Huikuri, Uppsala
Sofia Höglund, Stockholm
Oliver Rykatkin, Stockholm
Johannes Thernström, Blekinge